search

وافل ۶۰ در ۶۰ (۲۴)

قالبهای وافل به ارتفاع 24 سانتیمتر با اجرای یک لایه بتن 7 سانتیمتری در بالا، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 31 سانتیمتر استفاده میگردند. ابعاد متناسب قالب وافل 24 که توسط تیم فنی مجرب شرکت طراحی شده است در کنار ساخت بهینه آن موجب سهولت در زمان اجرا شده است. از طرف دیگر، این قالب ها تمامی ضوابط و شرایط فنی و اجرایی کشور را تحت پوشش قرار میدهند و نسبت به نمونه های مشابه از دوام و مقاومت بیشتری برخوردار هستند.
products.manufacturer: عمارت کبیر
products.callforprice
decrease increase
Share
وافل دوطرفه ارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف وزن بتن سقف
H1(cm) B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle60-60 h24 24 60 10 14 31 360

با به کار بردن وافل در اجرای سقف بتنی میتوان به مزیتهای زیر دست پیدا کرد

صرفه جویی در زمان اجرای کار

افزایش ایمنی کارگران حین اجرای سقف

اجرای دقیقتر قالبها و

افزایش کیفیت بتن نمایان زیر سقف

وافل دوطرفه ارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف وزن بتن سقف
H1(cm) B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle60-60 h24 24 60 10 14 31 360

با به کار بردن وافل در اجرای سقف بتنی میتوان به مزیتهای زیر دست پیدا کرد

صرفه جویی در زمان اجرای کار

افزایش ایمنی کارگران حین اجرای سقف

اجرای دقیقتر قالبها و

افزایش کیفیت بتن نمایان زیر سقف

Filters
Sort
display