search

قالب پلاستیکی بتن

قالب پلاستیکی بتن (پلیمری) دراجرای اسکلت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت اسکلت یک ساختمان جهت قالب بندی سازه های مختلف از جمله فونداسیون، ستون، دیواربرشی و یا سقف از قالب فلزی، پلاستیکی و یا چوبی(پلی وود) در اندازه های مختلف استفاده میشود. قالب بندی اصولی مهمترین عملیات اجرایی در مرحله اسکلت سازه است و درکنار مهارت قالب بند، کیفیت قالب مورد استفاده نیز بسیار حائز اهمیت است. انتخاب قالب مناسب برای انتخاب قالب مناسب از موارد ذکر شده می توان کمک گرفت:دفعات قابل استفاده از قالب (ضریب تکرارپذیری) یکی از معایب استفاده از پلی وود ویا قالب چوبی، تعداد دفعات کم استفاده از آنها است؛ به طوری که پس از استخدام آن به علت جذب رطوبت بتن و مقاومت کم آن، تغییرشکل داده و(لایه لایه شدن) ظاهر نامناسبی پیدا میکند. درصورت استفاده درست از قالب فلزی و پلاستیکی عمر مفید بیشتری نسبت به قالب چوبی (پلی وود) دارند.
products.manufacturer: عمارت کبیر
products.deliverydate: 1 week
275,000 تومان
decrease increase
Share

Translator

Translator

قالب پلاستیکی بتن (پلیمری) دراجرای اسکلت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت اسکلت یک ساختمان جهت قالب بندی سازه های مختلف از جمله فونداسیون، ستون، دیواربرشی و یا سقف از قالب فلزی، پلاستیکی و یا چوبی(پلی وود) در اندازه های مختلف استفاده میشود. قالب بندی اصولی مهمترین عملیات اجرایی در مرحله اسکلت سازه است و درکنار مهارت قالب بند، کیفیت قالب مورد استفاده نیز بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

انتخاب قالب مناسب

برای انتخاب قالب مناسب از موارد ذکر شده می توان کمک گرفت:

 

 دفعات قابل استفاده از قالب (ضریب تکرارپذیری)

یکی از معایب استفاده از پلی وود ویا قالب چوبی، تعداد دفعات کم استفاده از آنها است؛ به طوری که پس از استخدام آن به علت جذب رطوبت بتن و مقاومت کم آن، تغییرشکل داده و(لایه لایه شدن)  ظاهر نامناسبی پیدا میکند.

درصورت استفاده درست از قالب فلزی و پلاستیکی عمر مفید بیشتری نسبت به قالب چوبی (پلی وود) دارند.

 

سرمایه‌گذاری اولیه

کمترین میزان سرمایه گذاری اولیه جهت خرید قالب، مربوط به قالب پلاستیکی بتن می باشد که نسبت به قالب فلزی و چوبی قیمت بسیار کمتری دارد.

 

سهولت استفاده

به علت وزن سبک قالب پلاستیکی بتن، کادر قالب بند به راحتی با آن کار میکنند و درنتیجه سرعت اجرا بالا می رود

. یکی از عیب های قالب فلزی وزن بسیار زیاد آن است که کار کردن با آن هم سخت و هم غیر ایمن بودن آن است. وزن یک قالب 100*50 فلزی حدود 20 کیلوگرم است درصورتی که قالب 100*50 پلاستیکی حدود 5 کیلوگرم است.

نمای اکسپوز بتن (سطح صیقلی)

در بین انواع قالب های موجود در قالب بندی، قالب پلاستیکی نمای اکسپوز بسیار بهتری نسبت به قالب چوبی (پلی وود) و فلزی دارد.

 

 

قابلیت بازیافت

به دلیل قابلیت بازیافت قالب پلیمری (قالب پلاستیکی بتن) آن  را دوست محیط زیست تلقی میکنند.

 

شرایط نگهداری و انبار

یکی از معظلات اساسی برای پیمانکاران در هنگام اجرا و همچنین بعد از اجرای اسکلت، مشکلات انبارداری قالبها است. به طوری که قالب فلزی با جذب رطوبت دچار زنگ زدگی میشود. این مشکل در شرایط شرجی(رطوبت بالا) بسیار مشکل ساز است.

همچنین قالبهای چوبی به غیر از جذب رطوبت و بادکردن، امکان آتش سوزی در آن بسیار زیاد است.

بنابراین  قالب پلاستیکی بتن (قالب پلیمری) با شرایط بسیار راحت، ساده و امن تری قابلیت انبارونگهداری دارد.

 

 

 

 

مقاومت دربرابر فشار و نیروهای وارد برقالب

در پروژه‌های ساختمانی در سطح شهرها، درصورت قالب بندی اصولی و استفاده از پشت بندهای مناسب، قطعا قالب پلیمری (قالب پلاستیکی بتن) بهترین گزینه خواهد بود.

Translator

Translator

قالب پلاستیکی بتن (پلیمری) دراجرای اسکلت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت اسکلت یک ساختمان جهت قالب بندی سازه های مختلف از جمله فونداسیون، ستون، دیواربرشی و یا سقف از قالب فلزی، پلاستیکی و یا چوبی(پلی وود) در اندازه های مختلف استفاده میشود. قالب بندی اصولی مهمترین عملیات اجرایی در مرحله اسکلت سازه است و درکنار مهارت قالب بند، کیفیت قالب مورد استفاده نیز بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

انتخاب قالب مناسب

برای انتخاب قالب مناسب از موارد ذکر شده می توان کمک گرفت:

 

 دفعات قابل استفاده از قالب (ضریب تکرارپذیری)

یکی از معایب استفاده از پلی وود ویا قالب چوبی، تعداد دفعات کم استفاده از آنها است؛ به طوری که پس از استخدام آن به علت جذب رطوبت بتن و مقاومت کم آن، تغییرشکل داده و(لایه لایه شدن)  ظاهر نامناسبی پیدا میکند.

درصورت استفاده درست از قالب فلزی و پلاستیکی عمر مفید بیشتری نسبت به قالب چوبی (پلی وود) دارند.

 

سرمایه‌گذاری اولیه

کمترین میزان سرمایه گذاری اولیه جهت خرید قالب، مربوط به قالب پلاستیکی بتن می باشد که نسبت به قالب فلزی و چوبی قیمت بسیار کمتری دارد.

 

سهولت استفاده

به علت وزن سبک قالب پلاستیکی بتن، کادر قالب بند به راحتی با آن کار میکنند و درنتیجه سرعت اجرا بالا می رود

. یکی از عیب های قالب فلزی وزن بسیار زیاد آن است که کار کردن با آن هم سخت و هم غیر ایمن بودن آن است. وزن یک قالب 100*50 فلزی حدود 20 کیلوگرم است درصورتی که قالب 100*50 پلاستیکی حدود 5 کیلوگرم است.

نمای اکسپوز بتن (سطح صیقلی)

در بین انواع قالب های موجود در قالب بندی، قالب پلاستیکی نمای اکسپوز بسیار بهتری نسبت به قالب چوبی (پلی وود) و فلزی دارد.

 

 

قابلیت بازیافت

به دلیل قابلیت بازیافت قالب پلیمری (قالب پلاستیکی بتن) آن  را دوست محیط زیست تلقی میکنند.

 

شرایط نگهداری و انبار

یکی از معظلات اساسی برای پیمانکاران در هنگام اجرا و همچنین بعد از اجرای اسکلت، مشکلات انبارداری قالبها است. به طوری که قالب فلزی با جذب رطوبت دچار زنگ زدگی میشود. این مشکل در شرایط شرجی(رطوبت بالا) بسیار مشکل ساز است.

همچنین قالبهای چوبی به غیر از جذب رطوبت و بادکردن، امکان آتش سوزی در آن بسیار زیاد است.

بنابراین  قالب پلاستیکی بتن (قالب پلیمری) با شرایط بسیار راحت، ساده و امن تری قابلیت انبارونگهداری دارد.

 

 

 

 

مقاومت دربرابر فشار و نیروهای وارد برقالب

در پروژه‌های ساختمانی در سطح شهرها، درصورت قالب بندی اصولی و استفاده از پشت بندهای مناسب، قطعا قالب پلیمری (قالب پلاستیکی بتن) بهترین گزینه خواهد بود.

products.tags
products.alsopurchased

قالب پلاستیکی بتن|جایگزین پلی وود

مزایای قالب پلاستیکی بتن 1)سبک هستند. هر عدد از این قالب های پلاستیکی بتن حدود 6 کیلوگرم است.شما مقایسه کنید با قالب فلزی مورد استفاده در ایران که هر کدام از قالب فلزی بتن حدود 40 کیلوگرم وزن دارد. هرچه وزن قالب پلاستیکی بتن کمتر باشد ، جا به جایی و سرعت کار بیشتر می شود و ایمنی کارگران افزایش می یابد. همچنین زمان جابه جایی قالب های بتن پلاستیکی برای بردن به محل کارگاه می توان تعداد بیشتری قالب پلاستیکی بتن نسبت به قالب فلزی توسط وانت نیسان یا خاور جابه جا کرد و هزینه کمتری پرداخت. 2)سریع و دقیق ساخت قالب پلاستیکی بتن نسبت به قالب فلزی سریعتر است ،دلیل آن این است که برای ساخت قالب فلزی بتن ابتدا ورق ها برش خورده و سپس در دستگاه خم ورق لبه های آن خم می شود،سپس تسمه های قالب توسط جوشکاران جوشکاری شده و پلیسه گیری می شود،سپس به واحد رنگ آمیزی رفته و تمام قالب ها رنگ کوره ای می شود. اما برای ساخت قالب پلاستیکی بتن فقط از دستگاه تزریق استفاده می شود و تست قالب پلاستیکی بتن مهندسی شده ای که در دستگاه تزریق قرار داده می شود ، تمام قالب های پلیمری به صورت یک مرحله ای و با ابعاد دقیق ساخته می شود. بنابراین ابعاد قالب های پلاستیکی بتن بسیار دقیق تر از ابعاد قالب های فلزی بتن است. 3)عدم نیاز به رسیدگی قالب های فلزی بتن در زمان انبار کردن باید روغن مالی و در جای خشک نگهداری شوند تا دچار پوسیدگی نشوند. اما قالب های پلاستیکی بتن به روغن مالی نیازی ندارند و رطوبت و باران تاثیری روی انها ندارد. 4)بسیار مقاوم قالب های پلاستیکی بتن در مقابل ضربه و سایش بسیار مقاوم است. قالب پلاستیکی بتن به تنهایی تا 6 متر ارتفاع و در برابر فشار 80 کیلو نیوتن در متر مربع مقاوم است. از این قالبهای پلاستیکی بتن می توان در هر دو هوای گرم و سرد استفاده کرد. معمولا قالب های فلزی در هوای گرم بسیار داغ شده و کار کردن با انها سخت است. طبق تجربه ی چندین ساله شرکت عمارت کبیر، اگر از قالب های پلاستیکی بتن در شرایط صحیح استفاده شود می توان بیشتر از 100 مرتبه بدون مشکل از این قالب ها استفاده کرد. 5)مدولار هستند. قالب های پلاستیکی بتن همانند قالب فلزی به صورت مدولار است، البته ابعاد قالب پلاستیکی بتن با قالب فلزی متفاوت است که در ادامه توضیح داده می شود. مدولار بودن یعنی چند سری قالب با ابعاد استاندارد ساخته می شوند که در تمام پروژه ها با هر ابعادی با کنار هم گذاشتن قالب ها به راحتی بتن ریزی کرد، برای مدولار بودن باید قالب های پلاستیکی بتن به صورتی ساخته شوند که دارای چفت و بست مشترک باشند. 6)بتن به قالب نمی چسبد. یکی از مشکلات قالب های فلزی ،چسبندگی بتن است که برای رفع این مشکل به قالب روغن مالیده می شود. اما بتن به قالب های پلاستیکی نمی چسبد و به راحتی قالب ها باز می شوند.البته اگر چسبندگی کمی باشد با فشار آب سطح قالب پلاستیکی تمیز می شود.
275,000 تومان

یوبوت ۲۴

قالبهای یوبوت به ارتفاع 24 سانتیمتر با اجرای دولایه بتن 7.5 سانتیمتری در بالا و پایین قالبها، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 39 سانتیمتر استفاده میگردند. سقفهای دال مجوف یوبوت به ضخامت 39 سانتیمتر برای دهانه 9 تا 12 متر مورد استفاده قرار میگیرند.
products.callforprice

قالب پلاستیکی بتن15×100|قالب پلاستیکی بتن 30×100

(قالب پلاستیکی بتن 15×100) در ساخت بسیاری از سازه ها به بتن نیاز است و برای ساخت این بتن ها به قالب ها نیاز داریم، قالب بتن ها می توانند جنس های مختلفی داشته باشند که قالب پلاستیکی یکی از انواع مختلف آن است. در ادامه اطلاعاتی را در رابطه با قالب پلاستیکی بتن 15×100 بیان می کنیم.
105,000 تومان
Filters
Sort
display