search

فوق روان کننده بتن

روان‌ کننده بتن که با شهرت کاهنده آب بتن در امر افزودنی های بتن شناخته می شود ، میزان آب مورد نیاز برای اختلاط بتن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. نحوه عملکرد روان کننده بتن به این صورت است که با نشستن برذره های سیمان و بوجود آوردن نیروی دافعه میان این ذره ها باعث روانی بتن می شود.
products.manufacturer: عمارت کبیر
0 تومان
decrease increase
Share

نسل اول روان کننده بتن  :

این گروه از روان کننده بتن دارای قدرت کاهش آب حداکثر ۱۵٪  برای بتن روان  و  ۱۲٪ جهت بتن های  نیمه شل می باشد. از آنجاییکه این  مواد روان کننده بتن در آغاز و در دهه ۵۰  میلادی ساخته  شدند به  عنوان  نسل اول روان کننده ها شهرت  دارند، این روان کننده ها دارای میزان  مصرف های مختلفی  هستند که رایج ترین آنها  لیگنو سولفونات ها هستند.
نسل دوم و سوم روان کننده بتن :

روان کننده های بتن نسل دوم و سوم دارای اثر بسیار قدرتمندتری از روان کننده های بتن نسل اول  هستند. این نوع از روان کننده بتن این  قابلیت  را دارند که باعث کاهش آب زیاد بتن یا افزایش  زیاد روانی بتن یا حتی هر دوی این موارد به طور توام گردند. قدرت کاهندگی این مواد در شرایط ایده آل تقریبا ۲۵٪ و در شرایط معمولی  ٪۱۸ تا  ۱۲٪ است. قدرت کاهش آب در این نوع از روان کننده ها نباید کمتر از میزان ۱۲٪  باشد. ملامین فرمالدئید با غلظت بالا و یا نفتالین فرمالدئید سولفات شده با غلظت بالا از جمله رایج ترین و پر مصرف ترین نوع این روان کننده های بتن هستند که عموما به فوق روان کننده های بتن با پایه نفتالین معروف هستند.

آخرین نسل روان کننده بتن ( نسل چهارم ) :

این نسل از روان کننده های بتن در ایده آل ترین شرایط قدرت کاهش آبی حداکثر 35% تا 45%  دارند . قدرت این روان کننده ها در بتن های نیمه شل تا 30% محدود می شود. عموما این مواد به شکل مایع هستند. اسیدهای پلی کربوکسیلیک هیدروکسیلاتی و مواد اتری ، همینطور آکریلات ها از انواع  این گروه هستند. مصرف این نوع از روان کننده ها در دهه 90 میلادی رایج گردید و دلیل این جذابیت زیاد آنها  این است که سعی می کنند میزان  بیشتری کاهش آب داشته باشند.

نسل اول روان کننده بتن  :

این گروه از روان کننده بتن دارای قدرت کاهش آب حداکثر ۱۵٪  برای بتن روان  و  ۱۲٪ جهت بتن های  نیمه شل می باشد. از آنجاییکه این  مواد روان کننده بتن در آغاز و در دهه ۵۰  میلادی ساخته  شدند به  عنوان  نسل اول روان کننده ها شهرت  دارند، این روان کننده ها دارای میزان  مصرف های مختلفی  هستند که رایج ترین آنها  لیگنو سولفونات ها هستند.
نسل دوم و سوم روان کننده بتن :

روان کننده های بتن نسل دوم و سوم دارای اثر بسیار قدرتمندتری از روان کننده های بتن نسل اول  هستند. این نوع از روان کننده بتن این  قابلیت  را دارند که باعث کاهش آب زیاد بتن یا افزایش  زیاد روانی بتن یا حتی هر دوی این موارد به طور توام گردند. قدرت کاهندگی این مواد در شرایط ایده آل تقریبا ۲۵٪ و در شرایط معمولی  ٪۱۸ تا  ۱۲٪ است. قدرت کاهش آب در این نوع از روان کننده ها نباید کمتر از میزان ۱۲٪  باشد. ملامین فرمالدئید با غلظت بالا و یا نفتالین فرمالدئید سولفات شده با غلظت بالا از جمله رایج ترین و پر مصرف ترین نوع این روان کننده های بتن هستند که عموما به فوق روان کننده های بتن با پایه نفتالین معروف هستند.

آخرین نسل روان کننده بتن ( نسل چهارم ) :

این نسل از روان کننده های بتن در ایده آل ترین شرایط قدرت کاهش آبی حداکثر 35% تا 45%  دارند . قدرت این روان کننده ها در بتن های نیمه شل تا 30% محدود می شود. عموما این مواد به شکل مایع هستند. اسیدهای پلی کربوکسیلیک هیدروکسیلاتی و مواد اتری ، همینطور آکریلات ها از انواع  این گروه هستند. مصرف این نوع از روان کننده ها در دهه 90 میلادی رایج گردید و دلیل این جذابیت زیاد آنها  این است که سعی می کنند میزان  بیشتری کاهش آب داشته باشند.

Filters
Sort
display